Visita Bon Pastor / Visit Bon Pastor

La visita al barri es farà el dia 5 de desembre de 2009. Quan tinguem el programa us el farem arribar si esteu inscrits. L’activitat durarà tot el dia, parant per dinar tots junts. Si esteu interessats a participar, millor si podeu avisar-nos, especialment si hi ha gent que no parli català o castellà, per preveure l’explicació en anglès.

La vista al barrio se realizará el día 5 de diciembre de 2009. Cuando tengamos el programa os lo haremos llegar si estáis inscritos. La actividad durará todo el día, parando a comer todos juntos.  Si estáis interesados en participar, mejor si podéis avisarnos, especialmente si hay gente que no habla castellano o catalán, para prever la explicación en inglés.

The visit to the neighbourhood will be on 5th in December 2009. When we will have the program we will send it to you if you are registered. It will be an all day activity, having lunch all together. if you are interested in participate, tell us because we should know how many people that don’t understand Spanish or Catalan is joining that day. Then we can prepare a good explanation in english.

Anuncios