PROGRAMA 5 DESSEMBRE / PROGRAMA 5 DICIEMBRE / PROGRAM 5TH DECEMBER

Visita al barri del Bon Pastor 5 de desembre del 2009

Visita al barrio del Bon Pastor 5 de diciembre 2009

Visit to the Bon Pastor area 5 december 2009

10.30h Punt de trobada al Centre Cívic / Punto de encuentro en el Centro Civico / Meeting point at the Civic Center – Pg. Enric Sanchis, 12

11.00h Presentació / Presentación / Presentation

11.30h Biblioteca / Biblioteca / Public library

11.45h Parròquia / Parroquia / Church

12.00h  Mercat (visita lliure) / Mercado (visita libre) / Market (free visit)

12.15h  Visita a una de les Cases Barates / Visita a una de las Casas Baratas / Visit to one of the Casas Baratas

12.45h Volta pel barri i trobada amb veïns / Vuelta por el barrio y encuentro con vecinos / Walk around to the area and meeting with neighbors

14.30-15.30h Menjar a Can Mariano / Comida en Can Mariano / Lunch at Can Mariano

16.15h Visita a un dels nous pisos e la primera fase del reallotjament / Visita a uno de los nuevos pisos de la primera fase de realojo / Visit to a new apartment of the first phase of relocation

17.00 -17.00h Visita lliure pel barri / Visita libre por el barrio / Free time to walk around the neighborhood

17.00h Reunió amb tots els participants per a fer una posada en comú, preguntes i intercanvi d’idees / Reunión con todos los participantes para puesta en común, preguntas e intercambio de ideas / Gathering with all participants for questions and exchange of ideas

SI PORTES EL TEU PROPI MENJAR, AVISANS PER COORDINAR AMB EL BAR. EL DINAR SERÀ A L’EXTERIOR, A UN LLOC COBERT, I AMB ENTREPANS I TAPES DEL BAR O PROPIS.

SI TRAES TU PROPIA COMIDA AVISANOS PARA COORDINAR CON EL BAR. LA COMIDA SERÁ EN BOCADILLO O TAPAS AL EXTERIOR, EN UN SITIO CUBIERTO, PROPIOS O DEL BAR.

IF YOU BRING YOUR OWN FOOD, TELL US BECAUSE WE NEED TO ORGANIZE WITH THE BAR. WE WILL TAKE SANDWICHES OR TAPAS OUTSIDE, BEHIND A COVERED PLACE.

Anuncios