Repensar Bon Pastor Zero desallotjaments! Cero Desalojos!

(català, castellano)

L’Aliança Internacional d’Habitants i el col·lectiu Repensar Bonpastor han iniciat una campanya de recollida de signatures contra els desallotjaments a Bonpastor i per a la reformulació del Pla de Remodelació.

Veient la greu situació en la qual es troben molts dels habitants de l’històric barri popular de les Cases Barates de Bon Pastor, les injustícies i les violacions del dret a l’habitatge inscrit en l’art. 11 PIDESC i altres Convencions internacionals ratificades per l’estat Espanyol, que s’estan verificant arran del Pla de Remodelació; destaquem l’evident necessitat dels habitants de veure reconeguts els seus drets com inquilins i habitants i ens solidaritzem amb ells. Per tant demanem:
< que es reconsideri l’actuació en el barri de Cases Barates de Bon Pastor
< que s’arreglin els habitatges de la tercera i quarta fase, enrunades pel patronat durant l’estiu del 2010, perquè s’assignin a famílies necessitades del barri
< i que es torni a obrir el debat sobre la conservació integral i la rehabilitació participativa i amb Zero Desallotjaments de les Cases Barates, a partir dels projectes alternatius que es van presentar en el Concurs d’idees

enllaç x signar y + info

Moltes gràcies pel suport!

La Alianza Internacional de Habitantes y el colectivo Repensar Bonpastor han iniciado una campaña de recogida de firmas contra los desalojos en Bonpastor y para la reformulación del Plan de Remodelación.

Vista la grave situación  en la cual se encuentran muchos de los habitantes del histórico barrio popular de Casas Baratas de Bon Pastor, las injusticias y las violaciones del derecho a la vivienda inscrito en el art. 11 PIDESC y otras Convenciones internacionales ratificadas por el estado Español, que se están verificando a raíz del Plan de Remodelación; destacamos  la evidente necesidad de los habitantes de ver reconocidos sus derechos como inquilinos y habitantes y nos solidarizamos con ellos. Por tanto pedimos:

< que se reconsidere la actuación en el barrio de Casas Baratas de Bon Pastor
< que se arreglen las viviendas de la tercera y cuarta fase, vandalizadas por el Patronato durante el verano de 2010, para que se asignen a familias necesitadas del barrio
< y que se vuelva a abrir el debate sobre la conservación integral y la rehabilitación participativa y con Cero Desalojos de las Casas Baratas, a partir de los proyectos alternativos que se presentaron en el Concurso de ideas Repensar Bon Pastor

enlace x firmar y + info

Muchas gracias por el apoyo!

Anuncios