ESTUDIANTS!!! ESTUDIANTES !!!

Els estudiants d’Arquitectura de l’UPC (ETSAB i ETSAV) poden CONVALIDAR la proposta presentada per CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ, entre 1 i 3 crèdits. S’aconseguiran si es fa una proposta complint els requisits del concurs. L’assistència a les xerrades propostes al barri també compten.

Los estudiantes de Arquitectura de la UPC (ETSAB y ETSAV) pueden CONVALIDAR la propuesta presentada por CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN, entre 1 y 3 créditos. Se conseguirán si se hace una propuesta cumpliendo los requisitos del concurso. la asistencia a las charlas propuestas en el barrio también contabilizan.

Se está trabajando para ampliar la posibilidad de conseguir Créditos de Libre Elección en otras Universidades. La información se irá actualizando en la web.