últimas actualizaciones Repensar Bonpastor ::: the latest news in Repensar Bonpastor

Imagen
 
::::::::::::::: Castellano:::::::::::::::::
 
Aquí os contamos las últimas actualizaciones del proyecto Repensar Bonpastor que nos gustaría compartir con todos vosotros; con todas las personas que habéis participado i/o mostrado interés en el barrio y en el concurso durante todo este tiempo:

 

<<< La experiencia del concurso de ideas Repensar Bonpastor ha sido reseñada por Denise Lawrence-Zuniga en una de las revistas más prestigiosas de antropología: American Anthropologist en el número 114, de septiembre 2012
Es un verdadero placer para el colectivo poder compartir con vosotros dicha noticia

 

<<< El colectivo Repensar Bonpastor participará en las jornadas “Documentar i comprendre allò urbà al segle XXI: diàlegs entre científics socials, artistes visuals i arquitectes” organizadas por Contraplano – Laboratori d’Acció Documental, grup de recerca de l’Institut Català d’Antropologia, Laboratoire Architecture/Anthropologie, École Nationale Supérieure d’Architecture Paris La Villette durante los días 4 y 5 de octubre.

 

5 de octubre de 10 a 13:30h
Biblioteca de Bon Pastor, c/Estadella, 62, Barcelona
Metro Bon Pastor (L9) i Verneda (L2)
“Itinerario alegórico en Bon Pastor”
Valoración del diálogo entre antropólogos, arquitectos y artistas visuales del proyecto Repensar Bon Pastor.
Presentación e itinerario a cargo de los miembros del colectivo Repensar Bon Pastor
Discussants: Paola Berenstein i Fabiana Dultra (Univesidade Federal da Bahia, LAA); Sylvain Maresca (sociòleg, Universitat de Nantes, Laboratoire d’Histoire Visuelle Contemporaine, EHESS)

 

para + info:

 

<<< El concurso de ideas Repensar Bonpastor fue expuesto en la Jornada Vivienda Social y Ciudad celebrada en la FADU, Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, Argentina.

 

<<< la experiencia de concurso de ideas Repensar Bonpastor fue expuesta en el Forum Social urbano de Nápoles del pasado mes de Agosto en una mesa redonda titulada Barcelona del boom a la crisis: mitos y retóricas de la ciudad al ciudadano

 

De momento, es todo!
Esperemos que Bon Pastor y Repensar Bonpastor sigan siendo de vuestro interés y que nos volvamos a encontrar muy pronto!
Gracias a todas las personas que hacéis posible este proyecto,
saludos

 

::::::::::::::: Català:::::::::::::::::

 

Aquí us enviem les últimes actualitzacions del projecte Repensar Bonpastor que ens agradaria compartir amb tots vosaltres; amb totes les persones que heu participat i/o mostrat interès en el barri i en el concurs durant tot aquest temps:
 
 <<< L’experiència del concurs d’idees Repensar Bonpastor ha estat ressenyada per Denise Lawrence-Zuniga en una de les revistes més prestigioses d’antropologia: American Anthropologist en el nombre 114, de setembre 2012 És un veritable plaer per al col·lectiu poder compartir amb vosaltres aquesta notícia

 

 <<< El col·lectiu Repensar Bonpastor participarà en les jornades “Documentar i comprendre allò urbà al segle XXI: diàlegs entre científicssocials, artistes visuals i arquitectes” organitzades per Contraplano – Laboratori d’Acció Documental, grup de recerca de’l Institut Català d’Antropologia, Laboratoire Architecture/Anthropologie, École Nationale Supérieure d’Architecture Paris La Villette durant els dies 4 i 5 d’octubre.
 
5 d’octubre de 10 a 13:30h
Biblioteca de Bon Pastor
c/Estadella, 62, Barcelona Metre Bon Pastor (L9) i Verneda (L2)
 
 *Itinerari al·legòric a Bon Pastor *
Valoració del diàleg entre antropòlegs, arquitectes i artistes visuals del projecte Repensar Bon Pastor.
Presentació i itinerari a càrrec dels membres del col·lectiu Repensar Bon Pastor
Discussants: Paola Berenstein i Fabiana Dultra (Univesidade Federal dóna Bahia, LAA); Sylvain Maresca (sociòleg, Universitat de Nantes, Laboratoire d’Histoire Visuelle Contemporaine, EHESS)
 
 per a + info:
 
 <<< El concurs d’idees Repensar Bonpastor va ser exposat en la Jornada “Vivienda Social y Ciudad” celebrada en la FADU, Universitat Nacional del
Litoral de Santa Fe, Argentina.
 
 <<< l’experiència de concurs d’idees Repensar Bonpastor va ser exposada en el Fòrum Social urbà de Nàpols del passat mes d’Agost en una taula rodona titulada “Barcelona del boom a la crisi: mites i retòriques de la ciutat al ciutadà”

 

De moment, és tot!
 
Esperem que Bon Pastor i Repensar Bonpastor segueixin sent del vostre interès i que ens tornem a trobar properament!
 Gràcies a totes les persones que feu possible aquest projecte,
 
 Salutacions
 
  
::::::::::::::::English::::::::::::::::
 
Here we are again to share with you the latest news in Repensar Bonpastor:
<<< The experience of Repensar Bonpastor competition has been outlined by Denise Lawrence-Zuniga in one of  the most prestigious anthropology journal: American Anthropologist in the number 114,of September, 2012. It is a great pleasure for the group to share with you this news. here a link to the review:

<<< Repensar Bonpastor will take part in the course  “Documentar i  comprendre allò urbà al segle XXI: diàlegs entre científics socials,

artistes visuals i arquitectes”

(to document and understand the urban issue in the XXI century: dialogs between social scientists, visual artists and architects) Organized by Contra Plano – Laboratori d’Acció Documental, research grup of the Institut Català d’Antropologia, Laboratoire Architecture/Anthropologie, École Nationale Supérieure d’Architecture Paris La Villette  during the 4th and 5th of October.

October 5, from 10 to 13:30h

Bon Pastor public library, c/Estadella, 62, Barcelona
Bon Pastor subway (L9) and Verneda (L2)
“Alegoric itinerary in Bon Pastor”

also with: Paola Berenstein i Fabiana Dultra (Univesidade Federal da

Bahia, LAA); Sylvain Maresca (sociòleg, Universitat de Nantes,
Laboratoire d’Histoire Visuelle Contemporaine, EHESS)
 
more info at:

<<< A poster of Repensar Bonpastor  was exposed during the course:  “Social Housing and City” celebrated in the FADU, National University of

the Littoral of Santa Fe, Argentina.
 
<<< Also, the experience of Repensar Bonpastor was taken to the Social  Urban Forum 2012 in Naples last August in the round table titled “Barcelona from the boom to the crisis: myths and rhetorics of the city to the citizen”.

It is all from the moment!

We hope that Repensar Bonpastor continues being of your interest and that we meet again very soon!
Thanks to all that make this project possible.

Noticies maig 2012 / Noticias mayo 2012

(català, castellano)Últimes noticies de Repensar Bonpastor

< Comença la Festa Major de Bon Pastor (de l’ 11 al 20 de maig)
Repensar Bonpastor estarà el matí de dissabte 12 de maig a la Fira d’Entitats amb els Avis del Barri (a l’antiga plaça del mercat, a prop de la parada de metro L9), des de les 10h fins al migdia. Portarem el material del concurs per ensenyar a tots els interessats i també hi haurà activitats pels més petits organitzades pels Avis del Barri (pallasso, titellaire,….)
< Repensar Bonpastor participarà al congrés bam/012 (Bioarquitectura Mediterrània) que es celebrarà els dies 17, 18 i 19 de maig al COAC (Col.legi d’Arquitectes, davant al Catedral de Barcelona)
Durant el matí del dijous 17 de maig exposarem l’experiència del Concurs en l’apartat “Economia, Comunitats, Habitatge i Territori” on vam quedar finalistes.  Contemporàniament hi haurà una exposició amb tots els projectes finalistes del concurs Bam/012 al COAC, del 14 de maig fins el 2 de juny.
< Al gener d’aquest any, visitaren el barri de Bon Pastor un grup d’universitaris i tècnics provinents de Lyon (França) experts en temes de cooperatives d’habitatge. Vam poder compartir amb ells una visita al barri, una taula rodona organitzada per Repensar Bonpastor a la Biblioteca sobre sobre cooperatives d’habitatge i algunes interessants reflexions juntament amb els veïns. A demés, ens van enviar un vídeo on enregistraren la visita:
http://www.youtube.com/watch?v=3FsLQg-XTZQ&feature=youtu.be

Salutacions desde el Colectiu Repensar Bonpastor

::::::::::::::::::::::::::::

Últimas noticias de Repensar Bonpastor

< Empieza la Festa Major de Bon Pastor (del 11 al 20 de mayo)
Repensar Bonpastor estará la mañana del sábado 12 en la feria de entidades con los Avis del Barri (en la antigua plaza del mercado, junto a la parada de metro L9), desde las 10h hasta el mediodía. Llevaremos material del concurso para enseñar a todos los interesados y también habrá actividades para los más pequeños organizadas por los Avis del Barri (payaso, marionetas, …)
< Repensar Bonpastor participará en el congreso bam/012 (bioarquitectura mediterránea) que se celebrará los días 17, 18 y 19 de mayo en el COAC
Será durante la mañana del jueves 17 de mayo. Expondremos la experiencia del concurso en el apartado de “Economía, comunidades, vivienda y territorio” donde quedamos finalistas. Contemporáneamente habrá una exposición de todos los proyectos finalistas del concurso bam en el COAC, del 14 de mayo al 2 de junio.
< En enero de este año, visitaron el barrio de Bon Pastor un grupo de universitarios y técnicos provenientes de Lyon (Francia) expertos en temas de cooperativas de vivienda. Pudimos compartir con ellos una visita al barrio, una mesa redonda organizada por Repensar Bonpastor en la biblioteca sobre cooperativas de vivienda, y algunas interesantes conversaciones+reflexiones juntamente con los vecinos. Ahora, nos envían el enlace a un vídeo en el que registran su visita:
http://www.youtube.com/watch?v=3FsLQg-XTZQ&feature=youtu.be

Un saludo desde el Colectivo Repensar Bonpastor

Premis / Premios / Prizes BAM 012

 

 

 

 

 

 

 

català

Hola a tothom!

El projecte de Repensar Bonpastor va ser seleccionat com a Finalista pel premi BAM 012 de Bioarquitectura Mediterrània en la categoria de Territori. Es premiaven les idees, propostes, iniciatives i projectes realitzats, o per implementar, que ajudin a avançar en el desenvolupament de noves economies i les relacions territorials, els materials naturals i tradicionals, la innovació, la formació, la millora i el foment de la legislació per una arquitectura sana a la Mediterrànea.

Els guanyadors i finalistes seràn convidats a exposar i publicar els seus treballs en el marc del congres BAM 012 que es celebrarà el mes de maig a Barcelona.

Podeu veure les propostes nominades i les guanyadores en el següent link:

http://bamconf.org/cerimonia-premio-bam/

Sabem que aquesta nominació no hagués estat possible sense la participació de tots els col.lectius, els veïns, el jurat i tota la gent que ens recolza i ha treballat tant perquè aquest projecte surti endavant.

Gràcies i moltes felicitats.

castellano

Hola a todos!

El proyecto de Repensar Bonpastor fue seleccionado como Finalista en el premio BAM 012 de Bioarquitectura Mediterránea en la categoría de Territorio. Se premiaban las ideas, propuestas, iniciativas y proyectos realizados, o por implementar, que ayuden a avanzar en el desarrollo de nuevas economías y relaciones territoriales, materiales naturales y tradicionales, innovación, formación, mejora y fomento de la legislación por una arquitectura sana en la Mediterrànea.

Los ganadores y finalistas están invitados a exponer y publicar sus trabajos en el marco del congreso BAM 012 que se celebrará el mes de mayo en Barcelona.

Podéis ver las propuestas nominadas y las ganadoras en el siguiente link:

http://bamconf.org/cerimonia-premio-bam/

Sabemos que esta nominación no hubiera sido posible sin la participación de todos los colectivos, los vecinos, el jurado y toda la gente que nos apoya y ha trabajado tanto porque este proyecto salga adelante.

Gracias y muchas felicidades.

english

Hello everybody!

We are glad to announce that the project RepensarBonpastor was selected as finalist in the Mediterranean Bioarchitecture Prize BAM 012 in the category of Territory. BAM prize rewards the ideas, proposals, initiatives and achieved projects -or in its way to be achieved- that help to advance in the development of new economies and territorial relations, the use of natural and traditional materials, innovation, training, improvement and promotion of the legislation for a healthy architecture in the Mediterrànea.

The winners and finalists are invited to expose and publish his works in the frame of the congress BAM 012 that will be celebrated in Barcelona next may. You can see all the finalist and winner projects in the following link:

http://bamconf.org/cerimonia-premio-bam/

We are aware that this nomination had not been possible without the participation of all the groups, the neighbors, the juror and all the people who supports us and has worked so much for this project to be achieved.

Thanks and Congratulations.

Debat “Reflexions sobre la Participació” + Sopador Barrinar. RAI. 21h. 16-02-2012

::::::::::::::::::::::::::::::::::::català

Hola,

Barrinar cap a la Sostenibilitat organitza un sopador a RAI el proper dijous dia 16 de febrer. Carrer Carders, 12 Principal.

21h. Debat: Reflexions sobre la Participació Ciutadana amb Repensar Bonpastor
22h. Sopador ecològic – 5€

Amb els sopadors de RAI, Barrinar cap a la Sostenibilitat vol promoure el consum responsable de productes agroecològics i de proximitat a un preu popular (5€). A la vegada pretenem obrir un espai a la cultura alternativa amb la visualització de documentals, exposicions, obres de teatre, concerts, etc. Sempre amb un enfoc crític i transformador.

Us esperem!

Una abraçada

::::::::::::::::::::::::::::::::::::castellano

Hola,

Barrinar cap a la Sostenibilitat organiza un cenador en RAI el próximo jueves día 16 de febrero. Calle Carders, 12 Principal.

21h. Debate: Reflexionse sobre la Participación Ciudadana con Repensar Bonpastor
22h. Cenador ecológico – 5€

Con los cenadores de RAI, Barrinar cap a la Sostenibilitat quiere promover el consumo de productos agroecológicos y de proximidad a un precio popular (5 euros), a la vez que pretendemos abrir un espacio a la cultura alternativa con la visualización de documentales, exposiciones, obras de teatro, conciertos, etc. siempre con un enfoque crítico y transformador.

Os esperamos!

Un abrazo

experiencias cooperativas y autogestión

experiències cooperatives i autogestió

experiencias cooperativas y autogestión

miércoles 18 de enero a las 18.30h
biblioteca Bon Pastor, Estadella, 62, 08030 Barcelona

una mesa redonda en la que distintas experiencias cooperativas debatirán sobre sus orígenes, organización, objetivo; la relación con el entorno en el que actúan y con la administración, y el valor de sus experiencias en el contexto actual.

  • cal cases
  • can masdeu
  • cooperativa integral catalana, ca l’afou
  • la ciutat invisible, sants cooperatiu
  • sostre cívic
  • modera: Raquel Fosalba

Raquel Fosalba
activista autogestionaria
Integró en Montevideo “La Comunidad del Sur” (1956), una experiencia de cooperativismo integral, que fue uno de los grupos fundadores de la “Federación de cooperativas de vivienda de ayuda mutua” (1964).

Cal Cases
Es un proyecto comunitario con la fórmula de cooperativa de vivienda con cesión de uso. Está en Santa Maria d’Oló, en la comarca del Bages (Barcelona).

Can Masdeu
Propuesta de creación colectiva permanente, de cooperación social, convivencia intergeneracional, de atreverse a ser, de querer vivir.

Cooperativa Integral Catalana (CIC)
Decimos cooperativa como proyecto que practica la autogestión económica y política con la participación igualitaria de sus miembros. Asímismo toma legalmente esta forma jurídica.
Decimos Integral porque junta todos los elementos básicos de una economía como son producción, consumo, financiación y moneda propia y al mismo tiempo quiere integrar todos los sectores de actividad necesarios para vivir.

La ciutat invisible. libreria y cooperativa autogestionaraia
Proyecto cooperativo y autogestionario que tiene como objetivo la construcción de alternativas laborales en el trabajo precario que nos impone el sistema económico actual. Su actividad está dirigida a crear y difundir contenidos críticos que impulsen procesos de transformación política y social.

Sostre Cívic
Asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo ofrecer propuestas y soluciones aplicables a nuestra sociedad para hacerla más justa y respetuosa con las personas y el entorno a través de valores aplicados a un urbanismo y un acceso a la vivienda no especulativos.

esperamos vuestra asistencia y difusión.
un saludo

summary_recapitular

ver documento

——————————————————————–
català

Ja ha passat més d’un any des de la presentació dels resultats del concurs Repensar Bonpastor a la biblioteca del barri. Des del col·lectiu pensàvem que podria ser un bon moment per recapitular i actualitzar sobre l’evolució del concurs i sobre els esdeveniments que s’han succeït en tot aquest temps a Bon Pastor.

Us deixem un document que resum el procés fins a la data d’avui, i enllaça amb altres documents, webs i blogs que recullen la convocatòria del concurs i la publicació dels seus resultats.

Esperem que d’aquesta manera, totes aquelles persones (participants o no) que heu mostrat interès per a la iniciativa pugueu conèixer una mica més tot el que ha estat –i continua sent- aquest procés de Repensar Bonpastor.

Links:
> visualitzar el doc a issuu: http://issuu.com/repensarbonpastor/docs/1109_updates_repensarbonpastor
> descarregar el doument en pdf:  http://repensarbonpastor.wikispaces.com/updates_actualitzacions

Moltes gràcies per la vostra participació!

——————————————————————–
castellano

Hola!

Ya ha pasado algo más de un año de la presentación de los resultados del concurso Repensar Bonpastor en la biblioteca del barrio. Desde el colectivo pensábamos que podría ser un buen momento para recapitular y actualizar sobre la evolución del concurso y sobre los acontecimientos que han ocurrido en Bon Pastor en todo este tiempo.

Os dejamos un documento que resume el proceso hasta la fecha de hoy, y enlaza a otros documentos, páginas webs y blogs que recogen la convocatoria del concurso y la publicación de los resultados.

Esperemos que así, todas aquellas personas (participantes o no) que habéis mostrado interés por la iniciativa podáis conocer un poquito más todo lo que ha sido -y sigue siendo- este proceso de Repensar Bonpastor.

Links:
> visualizar el doc en issuu: http://issuu.com/repensarbonpastor/docs/1109_updates_repensarbonpastor
> descargar el doumento en pdf: http://repensarbonpastor.wikispaces.com/updates_actualitzacions

¡Muchas gracias por vuestra participación!

——————————————————————–
english

Hello!

It’s been almost a year since the public presentation of the “Repensar Bonpastor Ideas Competition” results in the neighborhood’s library. We’ve been thinking that it might be a good moment to summarize and to update the evolution of the contest and the events that have happened in Bon Pastor in all this time.

In this link we publish a document that summarizes the process up to these lasts months, and contents links to other documents, webs and blogs which gather all the information of the competition announcement and the results publications.

We hope that whit this document, all those persons (participants or not) that have been interested in this initiative, could have a little bit more information of what has been –and still is- the process of Repensar Bonpastor

Link:
> visualize the document at issuu: http://issuu.com/repensarbonpastor/docs/1109_updates_repensarbonpastor
> download the pdf document:  http://repensarbonpastor.wikispaces.com/updates_actualitzacions

Thank you all for your participation!

Repensar Bonpastor – Ciutats Creatives – Tarragona

(català)

Dissabte 4 de Juny de 2011, a les 19h a la Cúpula Geodèsica, dins la Trobada de Ciutats Creatives a Tarragona, farem una xerrada sobre el concurs Repensar Bonpastor. S’enfocarà en  com ha estat l’evolució del concurs i la seva incidència en el barri de Bon Pastor.

Aprofitem per recomernar-vos la Trobada de Ciutats Creatives que segur que us motivarà.

+ info: http://www.ciutatscreactives.net/info-2/

(castellano)

Sábado 4 de Junio de 2011, a las 19h en la Cúpula Geodésica, dentro del Encuentro de Ciudades Creativas, en Tarragona, haremos una charla dobre el Concurso Repensar Bonapstor. Se enfocará en como ha sido al evolución del Concurso y su incidencia dentro del barrio de Bon Pastor.

Aprovechamos para recomendaros el Encuentro de Ciudades Creativas que seguro que os motivará.

+ info: http://www.ciutatscreactives.net/info/