Repensar Bonpastor: el llibre, el libro, the book

ESPAÑOL ( CATALÀ A BAIX / ENGLISH BELOW )

Por fin podemos presentaros y compartir con todas vosotras una noticia que nos llena de alegría. el libro que recoge el proceso del concurso de ideas Repensar Bonpastor.

Repensar Bonpastor. Tejiendo historias urbanas de Barcelona desde el umbral de las Casas Baratas es el testimonio colectivo de una transformación urbana y su impacto en una comunidad. Su publicación es nuestra forma de agradecer a los vecinos y vecinas de Bon Pastor y a todas las personas que han participado en el proceso del Concurso todo lo que nos han enseñado.

Este libro es un documento que no admite etiquetas ni géneros. No es académico, aunque recurre a técnicos y expertos en diversas disciplinas. No es un ensayo sino un análisis poliédrico, un recorrido paso a paso y sin atajos, que se detiene en los vericuetos de un conflicto social, sin eludir la autocrítica. Porque, ante todo, es una experiencia vivida y narrada en primera persona del singular y del plural.

Este collage de textos no persigue tanto la exhaustividad como indagar en la complejidad de una situación prolongada en el tiempo, desde todas las disciplinas posibles, para tratar de encontrar herramientas, soluciones y propuestas para otra forma de hacer ciudad. Una ciudad que tenga en cuenta los contextos sociales y las historias de vida, que no museíce sus orígenes y escuche cuáles son las necesidades y anhelos de los vecinos que viven y habitan sus calles. Una Barcelona incluyente, que construya y autogestione sus recursos para repensar el futuro. Un futuro posible, sin demoliciones ni reformas diseñadas de antemano. Una ciudad por venir, construida a pie de calle, tomando la fresca, durante una asamblea o celebrando una noche de San Juan.

Aprovechando el día internacional del libro, este 23 de abril hacemos el lanzamiento oficial del libro en su versión on-line para descargar, compartir y difundir.
Os pasamos el enlace para su visualización y descarga libre en pdf:
https://archive.org/details/RepensarBonpastor

También se puede adquirir el libro impreso a través de:
http://www.amazon.com/Repensar-Bonpastor-Tejiendo-historias-Barcelona/dp/152330149X

Próximas presentaciones en Barcelona:

Viernes 6 de mayo. 2016 – 18.30h
Biblioteca Bon Pastor
Carrer de l’Estadella, 64, 08030 Barcelona

Lunes 9 de mayo. 2016 – 19.00h
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona
Carrer de Montalegre, 6, 08001 Barcelona
——————————————–
CATALÀ

Per fi podem presentar-vos i compartir amb totes vosaltres una notícia que ens omple d’alegria, el llibre que recull el procès del concurs d’idees Repensar Bonpastor.

Repensar Bonpastor. Teixint històries urbanes de Barcelona des del llindar de les Cases Barates és el testimoniatge col·lectiu d’una transformació urbana i el seu impacte en una comunitat. La seva publicació és la nostra forma d’agrair als veïns i veïnes de Bon Pastor i a totes les persones que han participat en el procés del Concurs tot allò que ens han ensenyat.

Aquest llibre és un document que no admet etiquetes ni gèneres. No és acadèmic, encara que recorre a tècnics i experts en diverses disciplines. No és un assaig sinó una anàlisi polièdrica, un recorregut pas a pas i sense dreceres, que es deté en els viaranys d’un conflicte social, sense eludir l’autocrítica. Perquè, abans de res, és una experiència viscuda i narrada en primera persona del singular i del plural.

Aquest collage de textos no persegueix tant l’exhaustivitat com indagar en la complexitat d’una situació perllongada en el temps, des de totes les disciplines possibles, per tractar de trobar eines, solucions i propostes per a una altra forma de fer ciutat. Una ciutat que tingui en compte els contextos socials i les històries de vida, que no museïtzi els seus orígens i escolti quins són les necessitats i anhels dels veïns que viuen i habiten els seus carrers. Una Barcelona incloent, que construeixi i autogestioni els seus recursos per repensar el futur. Un futur possible, sense demolicions ni reformes dissenyades per endavant. Una ciutat per venir construïda a peu de carrer, prenent la fresca, durant una assemblea o celebrant una nit de Sant Joan.

Aprofitant el dia internacional del llibre, aquest 23 d’abril fem el llançament oficial del llibre en la seva versió on-line per descarregar, compartir i difondre.
Us passem l’enllaç per a la visualització i descàrrega lliure en pdf:
https://archive.org/details/RepensarBonpastor

També es pot demanar el llibre imprès a través de:
http://www.amazon.com/Repensar-Bonpastor-Tejiendo-historias-Barcelona/dp/152330149X

Properes presentacions a Barcelona:

Divendres 6 de maig, 2016 – 18.30h
Biblioteca Bon Pastor
Carrer de l’Estadella, 64, 08030 Barcelona

Dilluns 9 de maig. 2016 – 19.00h
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona
Carrer de Montalegre, 6, 08001 Barcelona

——————————————————
ENGLISH

We are happy to make an announcement that fills us with happiness. We are finally able to share with you the book in which we collected all the history of the process of Repensar Bonpastor, the international competition of ideas you joined some years ago.

Repensar Bonpastor. Tejiendo historias urbanas de Barcelona desde el umbral de las Casas Baratas is  the collective testimony of an urban transformation, and of its impact over a community. We published this book as a form of giving our thanks to the neighbors of Bon Pastor, and to all the people that took part in the process of the Competition, for all the things they taught us during all these years.

It is a book that does not fit into the usual labels. It is not an academic work, even if many experts and professionals of many disciplines put their work in it. It is not an essay, but a polyhedric analysis, an itinerary that leads – step-by-step, without shortcuts – right into the core of a social conflict, without avoiding our own self-consciousness. For, more than else, this is the memory of a lived experience, explained in the first person, both singular and plural.

This patchwork of texts does not aim to completeness, but to evocate the complexity of a long-term situation, observed from many different points of view, in search of new tools, new ideas, new proposals to build the city. A city that gives importance to the social contexts and life-histories of its inhabitants, that does not put its origins into a museum, and that takes into account the needs and desires of the people that live and dwell in its streets. A Barcelona that includes, that builds and manages its resources to re-think its future. A future without arbitrary demolitions or pre-designed urban renewal plans; for the city should be built in the streets, under the shade, during a meeting among neighbors, or in a night of fiesta in Sant Joan.

So, on the occasion of the World Book Day, this April 23rd we officially launch our book in its digital version, available to download in pdf, share and disseminate. This is the link:
https://archive.org/details/RepensarBonpastor

To buy the printed book:
http://www.amazon.com/Repensar-Bonpastor-Tejiendo-historias-Barcelona/dp/152330149X

Next presentations in Barcelona:

Friday, May 6th. 2016 – 18.30h
Biblioteca Bon Pastor
Carrer de l’Estadella, 64, 08030 Barcelona

Monday, May 9th. 2016 – 19.00h
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona
Carrer de Montalegre, 6, 08001 Barcelona

Noticies maig 2012 / Noticias mayo 2012

(català, castellano)Últimes noticies de Repensar Bonpastor

< Comença la Festa Major de Bon Pastor (de l’ 11 al 20 de maig)
Repensar Bonpastor estarà el matí de dissabte 12 de maig a la Fira d’Entitats amb els Avis del Barri (a l’antiga plaça del mercat, a prop de la parada de metro L9), des de les 10h fins al migdia. Portarem el material del concurs per ensenyar a tots els interessats i també hi haurà activitats pels més petits organitzades pels Avis del Barri (pallasso, titellaire,….)
< Repensar Bonpastor participarà al congrés bam/012 (Bioarquitectura Mediterrània) que es celebrarà els dies 17, 18 i 19 de maig al COAC (Col.legi d’Arquitectes, davant al Catedral de Barcelona)
Durant el matí del dijous 17 de maig exposarem l’experiència del Concurs en l’apartat “Economia, Comunitats, Habitatge i Territori” on vam quedar finalistes.  Contemporàniament hi haurà una exposició amb tots els projectes finalistes del concurs Bam/012 al COAC, del 14 de maig fins el 2 de juny.
< Al gener d’aquest any, visitaren el barri de Bon Pastor un grup d’universitaris i tècnics provinents de Lyon (França) experts en temes de cooperatives d’habitatge. Vam poder compartir amb ells una visita al barri, una taula rodona organitzada per Repensar Bonpastor a la Biblioteca sobre sobre cooperatives d’habitatge i algunes interessants reflexions juntament amb els veïns. A demés, ens van enviar un vídeo on enregistraren la visita:
http://www.youtube.com/watch?v=3FsLQg-XTZQ&feature=youtu.be

Salutacions desde el Colectiu Repensar Bonpastor

::::::::::::::::::::::::::::

Últimas noticias de Repensar Bonpastor

< Empieza la Festa Major de Bon Pastor (del 11 al 20 de mayo)
Repensar Bonpastor estará la mañana del sábado 12 en la feria de entidades con los Avis del Barri (en la antigua plaza del mercado, junto a la parada de metro L9), desde las 10h hasta el mediodía. Llevaremos material del concurso para enseñar a todos los interesados y también habrá actividades para los más pequeños organizadas por los Avis del Barri (payaso, marionetas, …)
< Repensar Bonpastor participará en el congreso bam/012 (bioarquitectura mediterránea) que se celebrará los días 17, 18 y 19 de mayo en el COAC
Será durante la mañana del jueves 17 de mayo. Expondremos la experiencia del concurso en el apartado de “Economía, comunidades, vivienda y territorio” donde quedamos finalistas. Contemporáneamente habrá una exposición de todos los proyectos finalistas del concurso bam en el COAC, del 14 de mayo al 2 de junio.
< En enero de este año, visitaron el barrio de Bon Pastor un grupo de universitarios y técnicos provenientes de Lyon (Francia) expertos en temas de cooperativas de vivienda. Pudimos compartir con ellos una visita al barrio, una mesa redonda organizada por Repensar Bonpastor en la biblioteca sobre cooperativas de vivienda, y algunas interesantes conversaciones+reflexiones juntamente con los vecinos. Ahora, nos envían el enlace a un vídeo en el que registran su visita:
http://www.youtube.com/watch?v=3FsLQg-XTZQ&feature=youtu.be

Un saludo desde el Colectivo Repensar Bonpastor

XERRADA-DEBAT TierrHa_20 MAIG 2011_19h

:::::::::::::::::català:

Hola!

Us convidem el divendres 20 de maig  a les 19h a una Xerrada-Debat amb el col.lectiu TierrHa, de San Miguel de Tucumán (Argentina).
Lloc: Despatx Cultural Arco de la Virgen, al carrer de la Verge, 10 (al Raval). Està entre els carrers Valdonzella i Joaquim Costa.

TierrHa és una organització integrada per un equip interdisciplinari, de professionals i estudiants, sense ànims de lucre que treballa amb total independència de partits polítics i institucions religioses. Té com objectiu aprofundir les accions vinculades a la producció social de l’hàbitat -en contraposició al model mercantil- principalment amb els sectors populars, buscant que les diferents disciplines i sabers formin part de processos socials justs, que aportin espais de qualitat, alhora que en la seva gestació contribueixin a la consciència que les condicions dignes de vida són un dret, i que per a això és necessària una participació crítica, responsable i democràtica, per part dels diferents actors socials involucrats.

La Xerrada-Debat es planteja com un intercanvi entre tots els que us apropeu per aprofundir en el coneixement mutu a través de les experiències viscudes.

Doncs això, que continuem en contacte i que ens encantaria poder comptar amb la vostra presència i participació.

Gràcies i salut!

p.d. L’activitat es realitza en un Local Cultural, on si es vol participar del seu projecte, es pot ser soci per un any per 1€.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::castellano:

Hola!
Os invitamos el viernes 20 de mayo  a las 19h a una Charla-Debate con el colectivo TierrHa, de San Miguel de Tucumán (Argentina).

Lugar: Despacho Cultural Arco de la Virgen, en la calle de la Verge, 10 (al Raval). Está entre las calles Valdonzella y Joaquim Costa.

TierrHa es una organización esta integrada por un equipo interdisciplinario, de profesionales y estudiantes, sin fines de lucro que trabaja con total independencia de partidos políticos e instituciones religiosas. Tiene como objetivo profundizar las acciones vinculadas a la producción social del hábitat -en contraposición al modelo mercantil- principalmente con los sectores populares, buscando que las distintas disciplinas y saberes formen parte de procesos sociales justos, que aporten espacios de calidad a la vez que en su gestación contribuya a la conciencia de que las condiciones dignas de vida son un derecho, y que para esto es necesaria una participación crítica, responsable y democrática, por parte de los distintos actores sociales involucrados.

La Charla-Debate se plantea como un intercambio entre todos los participantes en el que pueda profundizar en el conocimiento mutuo a través de las experiencias vividas.

Pues eso, que seguimos en contacto y que nos encantaría poder contar con vuestra presencia y participación.
Gracias y salud!

p.d. La actividad se realiza en un Local Cultural donde, si se quiere participar en su proyecto, se puede ser socio por 1€.

EXPO BON PASTOR 8 MAIG – EXHIBITION BON PASTOR MAY 8 (+ LIVESTREAM LONDON – BARCELONA MAY 7)

cartell expo festes

Petita EXPO mostrant les propostes guanyadores del Concurs Repensar Bonpastor, convidats per Avis del Barri, dins la Mostra d’Entitats del Barri.
Dia: 8 maig (dissabte)
Hora: 10-14h
Lloc: Antic Mercat de Bon Pastor, a la sortida del metro de Bon Pastor (noves línies 9 i 10)

+
STREAMING Barcelona-Londres en directe

El grup Bonthinkers  presentarà a Londres la proposta de transformació urbana participativa del barri Bon Pastor  amb ‘Zero Desallotjaments’ en un fòrum obert  al públic en el qual es tindrà connexió en viu  amb el director de AGFE de UN-Habitat  i el coordinador de l’Aliança Internacional d’Habitants  i amb alguns dels habitants  del barri Bon  Pastor.
streaming en directe:
divendres 7 de Maig 2010 (11.00 am, Londres – 12.00 am, Barcelona)
http://www.ustream.tv/channel/repensar-bonpastor

**********

Pequeña EXPO mostrando las propuestas ganadoras del Concurso Repensar Bonpastor, invitados por Avis del Barri, dentro de la Muestra de Entidades del Barrio.
Día: 8 mayo (sábado)
Hora: 10-14h
Lugar: Antiguo Mercado de Bon Pastor, a la salida del metro de Bon Pastor (nuevas líneas 9 y 10)

+
STREAMING Barcelona-Londres en directo

El grupo Bonthinkers presentará en Londres la propuesta de transformación urbana participativa del barrio Bonpastor con “Cero Desalojos” en un foro abierto al publico en el que se tendrá conexión en vivo con el director de AGFE de UN-Habitat y el coordinador de la Alianza Internacional de Habitantes y con algunos de los habitantes del barrio Bon Pastor.
streaming en directo:
Viernes 7 de Mayo 2010 (11.00 am, Londres – 12.00 am, Barcelona)

http://www.ustream.tv/channel/repensar-bonpastor

**********

Little EXHIBITION showing the proposals of the winners teams of Repensar Bonpastor Competition, invited by Avis del Barri, inside the Neighbourhood Entities Day.
Day: 8 may (saturday)
Time: 10-14h
Place: old Market of Bon Pastor, near the exit of the underground Bon Pastor (lines 9 and 10)

+
LIVE STREAMING Barcelona-Londres

The BonThinkers group will be presenting in London the proposal for the urban regeneration with a participatory and “Zero Evictions” approach in a public forum, at which live connections with chair of the Advisory Group on Forced Evictions of UN-Habitat, the co-ordinator of the International Alliance of Inhabitants and some of the Bon Pastor local inhabitants, will be set up to present the current scenario.
Livestreaming:
Friday the 7th May
(11.00 am London time, 12.00 am Barcelona time)
http://www.ustream.tv/channel/repensar-bonpastor